контакты Александровского консультативно - диагностического центра

 

 

 

Мультиспіральна комп’ютерна томографія: прогнозування обсягу оперативних втручань на екстра - та інтракраніальних судинах

Макомела Н.М.,

Синицький С.І.

 

 

Центральна міська клінічна лікарня,
м.Київ, 01601, вул.Шовковична , 39–1


Мета — показати можливості й інформативність мультиспіральної комп’ютерної томографії (МСКТ) при візуалізації нормальної і патологічної анатомії экстра- та інтракраніальных судин у хворих що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК).

Матеріали і методи: Дослідження виконані у хворих з ГПМК по ішемічному типу причиною яких були патологічні зміни судин мозку, включаючи тромбози. Ангіографічні дослідження проводили на МСКТ “Somaton Volum Zoom” (“Сименс”, Німеччина). Декомпенсацію кровотоку в басейні ураженої судини також контролювали ЕЕГ та інтраопераційною УЗДГ.

Результати та їх обговорення: Дослідження показало, що при замкнутому вілізієвому колі компенсація коллатерального мозкового кровопостачання спостерігалася в 81,5 % спостережень. При цьому час перетиснення СА під час операції може бути збільшено до 13–14 хв.

У той же час в 18,5% спостережень дані нейромоніторингу були розцінені як недостатність коллатерального кровообігу, що потребувало додаткового захисту мозку.

Висновки.

1. Мультиспіральна КТ є інформативною технологією візуалізації анатомії артерій голови і шиї.

3. Залежно від анатомії з’єднувальних артерій вілізієвого кола можна прогнозувати час інтраопераційної компресії судин.

4. Застосування мультиспіральної КТ значно зменшує ризики, які супроводжують ангіографію.